Jak skorzystać z promocji „Zaproszenie”

Krok 1 – Wybierz zajęcia grupowe z których chciałbyś skorzystać z zaproszenia

Krok 2 – Zarezerwuj miejsce poprzez wysłanie zgłoszenia na maila lub telefonicznie. W mailu lub rozmowie telefonicznej koniecznie zaznacz że będziesz korzystał z zaproszenia

Krok 3 – Przyjdź na zajęcia z zaproszeniem i okaż dokument tożsamości. W przypadku zajęć dla dzieci, należy przedstawić dokument prawnego opiekuna.

 
 

Regulamin promocji „Zaproszenie”

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Promocji „Zaproszenie” prowadzonej przez Elite Dance Warszawa z siedzibą w Warszawie adres: ul. Racjonalizacji 5, 02-673 Warszawa, NIP: 955-217-58-77, zwaną dalej Szkołą Tańca Elite Dance.

1.      Na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie osoba (dalej „Kursant”) zawierająca w okresie trwania Promocji, otrzymuje jednorazowe darmowe wejście, na dowolnie wybrane zajęcia grupowe dla 2 osób w przypadku zajęć dla dorosłych lub dla jednego dziecka w przypadku zajęć grupowych dla dzieci.

2.      Promocja obowiązuje od dnia 08.08.2019 r. do odwołania przez Szkołę Elite Dance.

3.      Zaproszenie upoważnia Kursanta do korzystania z usług oferowanych przez Szkołę Elite Dance zgodnie z Regulaminem Korzystania z Usług Szkoły Tańca Elite Dance, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu.

4.      Promocja nie podlega łączeniu z innymi promocjami i zniżkami oferowanymi przez Szkołę Elite Dance.

5.      Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

6.      Kursantowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania a także kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

7.      Zaproszenie, jako wartościowy dokument legitymacyjny uprawnia 2 osoby dorosłe lub jedno dziecko do jednorazowego skorzystania z zajęć grupowych, dostępnych w ofercie Szkoły Elite Dance (Z wykluczeniem Lekcji Indywidualnych).

8.      Skorzystać z zaproszenia można po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji mailowej lub telefonicznej. Prosimy zaznaczyć, że będą Państwo korzystali z zaproszenia.

9.      Zaproszenie może być wykorzystane tylko raz, a firma Elite Dance nie zwraca równowartości pieniężnej za niewykorzystane zajęcia.

10.  Firma Elite Dance zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, w którym można wykorzystać zaproszenia w przypadku zbyt dużej ilości osób chętnych na zajęcia.

11.  Kursant korzystający z zaproszenia wyraża zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Elite Dance danych osobowych w celu realizacji usług oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Elite Dance ich danych osobowych w celach: marketingowych, statystycznych i handlowych. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ustawa 1 ustawy z dnia 15 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2018.1000.).

12.  Kursant może skorzystać jednorazowo z promocji „Zaproszenie”.

13.  Personel Szkoły Elite Dance nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń tanecznych, KURSANT, przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń tanecznych, powinien zasięgnąć porady medycznej.

14.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.08.2019 r.

15.  Przed zajęciami należy przekazać zaproszenie recepcji oraz okazać dokument tożsamości.